Varsity Volleyball Cheney Tourney Results

Varsity Volleyball Cheney Tourney Results

Volleyball Results from 9/23 @ Cheney Tourney

Pool Play
Loss v. Pratt
26-24, 15-25, 22-25

Loss v. Cheney
17-25, 14-25

WIN v. Hutch Trinity
25-13, 25-18

Bracket Play
Loss v. Haven
21-25, 25-17, 21-25